Organizator

Organizator

PSSUP

pssup

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich – porozumienie zawiązane ponad podziałami, dla dobra poznańskich studentów. Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Poznańskich (PSSUP) jest ciałem opiniodawczym powstałym w celu koordynacji działań środowiska Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Miasta Poznania, a w szczególności formułowaniu opinii w sprawach dotyczących studentów zrzeszonych w PSSUP oraz ich integracji w środowisku akademickim.

Uczelnie wchodzące w skład PSSUP:

Akademia Muzyczna

Akademia Wychowania Fizycznego

Politechnika Poznańska

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

Wyższa Szkoła Bankowa

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

SSNUPI

ssnupi

Porozumienie Samorządów Studenckich Niepublicznych Uczelni Poznańskich – to porozumienie na rzecz wszystkich poznańskich studentów. SSNUPi ma na celu współpracę dla dobra wszystkich poznańskich studentów – bez względu na to w jakim typie uczelni i trybie podejmują swoje studia w Mieście Poznań, ze szczególnym ukierunkowaniem swych działań na studentów poznańskich uczelni niepublicznych.

Uczelnie wchodzące w skład SSNUPI:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoły Edukacji i Terapii

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu

FUNDACJA JEDEN UNIWERSYTET – PRODUCENT

1uni

Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet (Fundacja Jeden Uniwersytet) to pozarządowe centrum integracji akademickiej powołane w celu rozwoju, promocji, budowania i utrwalania tożsamości środowiska akademickiego w Poznaniu.

Przedmiotem działalności Fundacji Jeden Uniwersytet są inicjatywy i projekty, które inspirują poznańskie uniwersytety i szkoły wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego do wspólnych działań na polu kultury i integracji środowiska akademickiego, a w szczególności środowiska studenckiego.

Copyright © Juwenalia Poznań 2019
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań